Lymfom.sk

Typy krvných testov


Počet červených krvinek (RBC)

Udáva počet červených krviniek /erytrocytov/ v štandardnom množstve krvi. Normálne hodnoty sú:

 • Muži 4.5 - 6.2 milión krviniek na mikroliter (µL)
 • Ženy 4.2 - 5.4 milión krviniek na mikroliter (µL)
 • Deti 4.6 - 4.8 milión krviniek na mikroliter (µL)

Celková koncentrácia hemoglobínu (Hgb alebo HB)

Hemoglobín je krvné farbivo, ktoré sa nachádza v červených krvinkách a prenáša kyslík. Normálne hodnoty sú:

 • Muži: 13 (or 14) - 18 gramov na deciliter (dl)
 • Ženy: 12 - 16 gramov na deciliter (dl)
 • Deti: 11 - 13 gramov na deciliter (dl)

Týmito testami sa určuje miera anémie (chudokrvnosti) alebo polycytémie (zmnoženia červených krviniek).

Celkový počet červených krviniek vo vzťahu k celkovému množstvu krvi v odobratej vzorke- (hematokrit Hct) Udáva sa ako číslo alebo v percentách. Normálne hodnoty sú:

 • Muži: 0.42 - 0.52 (42% - 52%)
 • Ženy: 0.37 - 0.47 (37% - 47%)
 • Deti: 0.36 - 0.40 (36% - 40%)

RBC ukazovatele

Na meranie veľkosti červených krviniek a množstva hemoglobínu, ktorý sa v nich nachádza, sa používajú 3 ukazovatele:

MCV – veľkosť červených krviniek. Normálne hodnoty bývajú

 • 76 - 100 kubických mikrometrov (µm3)

MCH – množstvo hemoglobínu v bežných bunkách. Normálny rozsah rozpätie býva

 • 26 to 32 pg (10-12 gram)

MCHC – priemerná koncentrácia hemoglobínu v červených krvinkách. Normálny rozsah rozpätie býva

 • 32 to 36 gramov na deciliter (g/dL)

Počet bielych krviniek (WBC)

Táto hodnota udáva celkový počet bielych krviniek /leukocytov/ v štandardnej odobratej vzorke. Normálne hodnoty u zdravého človeka súbývajú:

 • 4000 - 10800 krviniek na mikroliter (µL)
 • 4.0x109 - 10.8x109 krviniek na liter (L)

Namerané hodnoty môže ovplyvniť záťaž organizmu, stres či choroba. Vysoký počet bielych krviniek signalizuje ochorenie, leukémiu alebo poškodenie tkaniva. Ak počet bielych krviniek klesne pod 1000 krviniek na mikroliter, hrozí vysoké riziko infekcie. Pri krvných vyšetreniach sa určuje počet piatich hlavných druhov krviniek.

Druh bielych krviniek
Segmentované neutrofily
Paličky
Eosinofily
Basofily
Lymfocyty
Monocyty
Normálne hodnoty
1600-7000
0-600
0 - 400
0 - 200
1000 - 4800
200 - 950

Absolútny počet neutrofilov (ANC)

Udáva presné množstvo neutrofilov, zvyčajne v mikrolitri krvi. Ak počet neutrofilov klesne pod 1.0 / 1000 buniek na mikroliter/, v organizme vznikne stav nazývaný neutropénia. Keďže neutrofily sú dôležité v boji s infekciami, ich pokles vystaví človeka vysokému riziku vzniku infekcie, ktorá môže skomplikovať priebeh liečby. Neutropéniu spôsobuje liečba lymfómov chemoterapiou. Pacient by sa mal vyhýbať miestam, kde by mohol byť infikovanýdostať infekciu a prísnejšie dodržiavať hygienické zásady.

Počet krvných doštičiek / Trombocyty / PLT/Tr

Udáva počet krvných doštičiek v odobratej vzorke krvi. Normálne hodnoty bývajú:

 • 133000 - 333000 doštičiek na mikroliter (µL)

Krvné doštičky (trombocyty) hrajú dôležitú úlohu pri zastavení krvácania, pri zrážanlivosti krvi. Majú nepravidelný tvar a podobne ako červené krvinky nemajú jadro. Vznikajú „odštiepením“ z tzv. megakaryocytov, ktoré sa nachádzajú v kostnej dreni. V jednom mm3 ich je 200 - 300 tisíc, ich životnosť sa pohybuje v rozpätí 5 až 12 dní.

Ak dôjde k zraneniu, krvné doštičky sa zhluknú v mieste poranenia a začnú uvoľňovať látky, ktoré spolupôsobia pri zrážaní krvi. Zrážanie krvi je veľmi zložitý proces, v ktorom majú krvné doštičky nezastupiteľnú funkciu – chránia organizmus pred vykrvácaním. Keď počet krvných doštičiek klesne pod 30 000, v organizme nastane stav nazývaný trombocytopénia (náchylnosť ku krvácaniu). V prípade, že sa ich stav zníži pod 5000, je už ohrozený život pacienta.